miércoles, diciembre 27, 2017

ANTILLES, BASSE TERRE, ANSE DE DESHAIES

Abans de l'huracà Irma el tròpic ens expressa calma, tranquil·litat i banys solitaris...