martes, enero 02, 2018

NAVARRA, BARDENAS REALES

Zona semidesèrtica que va ser una antiga possessió real (d'aquí ve el nom), està situada enmig de la serralada Pirinenca i la Ibèrica, llavors s'acumulaven les aigües d'aquests dos fronts muntanyencs provocant l'aparició d'un mar interior, fa uns milions d'anys en obrir-se una conca cap al Mediterrani es va buidar (sorgint el riu Ebre) i així va quedar, l'ambient actual: argiles i arenisques erosionades pel vent i l'aigua, algú vol filmar?