domingo, enero 21, 2018

ESCÒCIA, HIGHLANDS, GLEN COE

Camí cap al nord apareixen les terres altes, la forma de "V" és a causa que hi havia una glacera, escruixidor...