miércoles, junio 15, 2005


Terres de LOZERE

Les estampes de les dures Causses (altiplans) en el macís central frances sent antigues terres de llops ens mostren culpidores imatges de solitut tant per al ser humà com per les plantes.