martes, marzo 11, 2014

FRISIAN ISLANDS, TEXEL

Els comptats animals que hi ha estan etiquetats i tenen nom, com a bon banyut alguna cosa li tapa la vista...