lunes, agosto 03, 2015

CANÀRIES, VENTS ALISIS, PLUJA HORITZONTAL

Els vents alisis provoquen el que es diu la pluja horitzontal, un ambient humit que només existeix en franges de latituds determinades (pisos vegetatius), enmig del secà apareixen boscos subtropicals, tot és fràgil, producte de la casualitat?