lunes, febrero 15, 2016

SIDOBRE, CHAOS DE LA ROUQUETTE

Milers d'anys a la intempèrie i l'erosió provoca el caos, així són les nostres vides però en un temps infinitament més curt...