viernes, julio 15, 2016

AUSTRALIA, QUEENSLAND STATE, CAIRNS

La platja "urbana" de Cairns, marea baixa i fang a dojo, no és "chapapote", és natural i cap matat el netejarà...