miércoles, julio 26, 2017

GDANSK, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Centre de Gdansk, l'arquitectura de moltes cases és de tipus holandesa, on la paret superior té el forat de la suposada biga per traginar mercaderies dels vaixells, en les profunditats dels seus carrers el rerefons de l'atmosfera jueva aporta un silenci que dignifica el pes de la història...