lunes, marzo 07, 2016

LONDON, THE REGENT'S PARK, MEGA NIU

Els barrots es difuminen en l'aigua i l'au ha construït una mena de "sala d'estar", ningú molesta...